Изложба

2015 Бразилия

изложба

2015 Турция

изложба

2016 г. Колумбия

изложба

2017 Automechanika Shanghai

изложба

2017 Кения

изложба

Кантонски панаир 2017 г

изложба

2018 Automechanika Shanghai

изложба

2019 Automechanika Shanghai

изложба

В бъдеще ще участваме активно в изложби по целия свят!